Договор публичной оферты

Будь ласка, уважно прочитайте Договір публічної оферти, правила і умови використання сайту та правила конфіденційності, перед тим, як користуватися послугами сайту https://www.korsar-avto.com.ua/

Якщо Ви не згодні з Договором публічної оферти, правилами та умовами, будь ласка, не використовуйте сайт https://www.korsar-avto.com.ua/

Зауважте, що Договір публічної оферти, правила і умови можуть змінюватися без попередження. Зміни в Договорі публічної оферти, правилах і умовах набирають чинності з моменту їх публікації на сайті https://www.korsar-avto.com.ua/

Здійснення вами оплати є свідченням вашого безумовного акцепту договору публічної оферти та погодження з правилами й умовами, визначеними власником сайту https://www.korsar-avto.com.ua/

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Фізична особа підприємець – Пєхотін Віталій Сергійович, РНКОПП – 2772017192, адреса: 68600, Україна, м. Ізмаїл, вул. Комерційна буд 58, ( Виконавець), керуючись ст. 633. Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (Далі замовник) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку та/або придбання квитків за допомогою сайту https://www.korsar-avto.com.ua/ та/або додаткових сервісів Корсар Авто

Замовник може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Замовник діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною.

Сервіс Корсар – Авто публікує цю Угоду публічної оферти про надання послуг попереднього замовлення та оплати автобусних квитків, надалі Угода, про наступне:

 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

ВИКОНАВЕЦЬ за допомогою WEB інтерфейсу Корсар Авто надає послугу – попереднє замовлення та оплата за автобусні квитки (далі-Послуга).

ЗАМОВНИКОМ Послуг вважається юридична або фізична особа, що замовляє Послугу для власних потреб, погодилась з умовами цієї Угоди та правил користування WEB інтерфейсом, а також сплатила Послугу.

Послуга вважається такою, що надана ВИКОНАВЦЕМ та отримана ЗАМОВНИКОМ в повному обсязі з моменту надання ЗАМОВНИКУ засобами WEB інтерфейсу  Корсар Авто (або електронної пошти) унікального коду оплати попереднього замовлення та реквізитів квитка у вигляді, що дозволяє скопіювати будь яким чином з комп’ютера цей код та реквізити квитка.

Умови цієї Угоди є однаковими для всіх ЗАМОВНИКІВ.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1.        ЗАМОВНИК сплачує Послугу шляхом 100% попередньої оплати через мережу Інтернет за допомогою платіжних систем, доступ до яких забезпечено з WEB інтерфейсу у відповідності з правилами цих платіжних систем та згідно з тарифами ВИКОНАВЦЯ.

2.2.        Послуга вважається такою, що сплачена ЗАМОВНИКОМ з моменту отримання ЗАМОВНИКОМ підтвердження відповідної платіжної системи про успішне списання вартості Послуги та вартості квитка(ів) з банківської платіжної картки та/або рахунку ЗАМОВНИКА.

2.3.        Фактом отримання оплати Послуги ВИКОНАВЦЕМ є зарахування вартості Послуги та вартості квитка(ів) на рахунок ВИКОНАВЦЯ.

2.4.        В разі відмови від квитка та повернення оплати за автобусні квитки, вартість квитка повертається ЗАМОВНИКУ в місці видачі квитка та згідно правил, що встановлені документом “Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” (Затверджені постановою Кабінету міністрів України від 26 вересня 2007 р. №1184) та з урахуванням стягнень за повернення проїзних (перевізних) документів.

2.5.        В разі відмови від замовлення до отримання квитка (але не менше ніж за 24 годин до відправлення рейсу) кошти, сплачені за квиток повертаються ЗАМОВНИКУ підприємством “ФОП Пєхотін В.С. ” через платіжну систему, за допомогою якої було оплачене замовлення з урахуванням стягнення за відміну замовлення в розмірі передбаченому документом “Правила користування WEB-інтерфейсом  “Корсар -авто ”.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.       ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:

 • надавати Послуги передбачені умовами даної Угоди таумовами “Правил користування WEB-інтерфейсом  “Корсар — Авто”;
 • надатиможливість оплати Послуг шляхом укладання відповідних угод Інтернет-еквайринга з банками та іншими платіжними системами виходячи з наявних технічних можливостей ;
 • надавати консультації з питань, що виникають у ЗАМОВНИКА з приводу користування Послугами;
 • зберігати конфіденційність інформації ЗАМОВНИКА, отриманої від нього при реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
 • повідомляти ЗАМОВНИКА на Сайті про всі технічні та профілактичні роботи, що призводять до призупинення надання Послуг.

3.2.       ВИКОНАВЕЦЬ має право:

 • призупиняти надання послуг у зв’язку із проведенням необхідних технічних та профілактичних робіт;
 • змінювати умови даної Угоди, вартість Послуг, без узгодження із ЗАМОВНИКОМ, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на Сайті.

3.3.       ЗАМОВНИК зобов’язується:

 • дотримуватись умов цієї Угоди та умов «Правил користування WEB-інтерфейсом  «Корсар Авто»

3.4.       ЗАМОВНИК має право:

 • вимагати та отримувати від ВИКОНАВЦЯ надання Послуг у відповідності до умов цієї Угоди та “Правил користування WEB-інтерфейсом “Корсар Авто ”.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1.        Якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг, знаходиться поза межами відповідальності Сторін.

4.2.        Кожна із Сторін самостійно несе відповідальність за наслідки власної діяльності або бездіяльності, які призвели до отримання третіми особами конфіденційної інформації, що належить Стороні.

4.3.        ЗАМОВНИК самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності власних логіну та паролю (при реєстрації). Всі дії з використанням логіну та паролю ЗАМОВНИКА вважаються такими, що здійснені ЗАМОВНИКОМ особисто.

4.4.        Всі спірні питання, що пов’язані з отриманням Послуг ЗАМОВНИКОМ, вирішуються Сторонами з використанням особистих даних ЗАМОВНИКА, що були вказані ним при реєстрації та оформлення замовлення.

4.5.        Відповідальність за своєчасне оформлення в квитковій касі замовлених місць та отримання проїзних (перевізних) документів несе ЗАМОВНИК.

4.6.        Особа, що отримує в квитковій касі проїзні (перевізні) документи , зобов’язана пред’явити касиру квиткової каси реквізити квитк(а/ів) ваучер та документ, який посвідчує її особу. 4.7.        Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв’язку з її виконанням Сторони вирішують шляхом переговорів. Досудовий порядок врегулювання суперечки є обов’язковий.

4.8.        Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданої поштою або факсимільним зв’язком.

4.9.        У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів протягом 30 календарних днів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

4.10.   З усіх питань, не врегульованих в тексті цієї Угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.

 1. ІНШІ УМОВИ

5.1.        Дана Угода вважається укладеною з моменту оплати ЗАМОВНИКОМ Послуги ВИКОНАВЦЯ.

5.2.        При внесенні змін в цю Угоду, призупиненні, зупиненні її дії ВИКОНАВЕЦЬ оприлюднює заяву про це на Сайті за 10 календарних днів до відповідної дати. При цьому ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний надати ЗАМОВНИКУ всі Послуги, що були ним сплачені.

5.3.        Відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», даним пунктом Користувач дає згоду власнику цього ресурсу (в подальшому у цьому пункті – Володілець бази даних) на використання, зберігання та обробку своїх персональних даних з метою: оформлення замовлених проїзних документів, ведення податкової та бухгалтерської звітності, проведення звірки з контрагентами, юридичного обслуговування діяльності Володільця бази даних. База персональних даних, де зберігатимуться дані про Вас, має назву «Контрагенти та клієнти». При цьому, місцем зберігання персональних даних є м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 147.
Інформуємо Вас, що Ви, як володілець персональних даних, маєте права перелічені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».